Tilitoimiston puoleen voi kääntyä useissa erilaisissa tilanteissa. Se toimii asiakkaan parhaaksi ja toimittaa ajankohtaista ja paikkansapitävää tietoa yrityksen toiminnasta sekä sen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Näiden tietojen pohjalta yrityksen on helppo toimia ja tehdä suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Tilitoimiston asiakkaaksi voi hakeutua, vaikka yritystä ei olisi vielä edes perustettu. Osaavien toimihenkilöiden ammattitaitoa ja palveluita voi käyttää hyväkseen yrittäjäksi aikoessaan ja perustamistoimia suunnitellessaan. Vaikka nykyään jo useimpiin koulutuksiin sisältyy myös yrittäjyysopintoja, voi olla silti hyvä konsultoida verotuksen ja taloushallinnon ammattilaista ennen oman yrityksen perustamista.

Uuden yrityksen aloittaminen

Tilitoimisto voi auttaa yrittäjäksi aikovaa useallakin eri tavalla. Toimiston henkilökunnan ammattitaito sekä kokemus erilaisilta aloilta antaa heille tietoa markkinoista sekä tiettyjen alojen potentiaalista. Kannattaakin ottaa neuvot ja opit huomioon ja kuunnella kirjanpitäjän mielipiteitä käsillä olevasta markkinatilanteesta. Aloittava yrittäjä tarvitsee usein ulkopuolista rahoitusta ja erilaiset lainan ja tukien myöntäjät haluavat nähdä toiminnasta laaditun liiketoimintasuunnitelman sekä usein myös erilaisia laskelmia. Tilitoimisto voi auttaa aloittavaa yrittäjää tämän suunnitelman laatimisessa sekä esimerkiksi kassavirtalaskelman tai lainanhoitosuunnitelman tekemisessä. Tulevan yrittäjän on myös helppo keskustella erilaisista perustamistoimista taloushallinnon osaajan kanssa ja tilitoimisto voikin hoitaa suuren osan paperitöistä.

Investoinnit ja kasvu

Jo toimiva yritys saa tilitoimistolta apua jatkuvasti liiketoiminnan pyörittämiseen. Erilaisten laskelmien ja raporttien avulla sekä kirjanpitäjän kanssa yhdessä keskustellen yrittäjän on helppo pohtia, milloin olisi sopiva hetki kasvattaa liiketoimintaa. Esimerkiksi uuden toimintahaaran perustaminen voi olla riskialtista ja kannattaa laatia budjetteja ja laskelmia, joiden avulla on mahdollista nähdä investointien mahdollisuudet, mutta myös niiden riskit. Kirjanpitäjän on helppo todeta laskelmien pohjalta esimerkiksi, olisiko volyymiä syytä kasvattaa, onko yrityksellä varaa hankkia suurempia toimitiloja tai palkata lisää henkilökuntaa.

Tilitoimiston palveluita yksityisille

Suurin osa tilitoimistojen asiakkaista on erilaisia suuria ja pieniä yrityksiä ja ammatinharjoittajia. Asiakkaina voivat kuitenkin olla myös yksityishenkilöt, jotka tarvitsevat neuvoja talousasioissaan. Esimerkiksi asuntokauppojen yhteydessä tai vuokratulojen verotusasioissa voi ottaa yhteyttä tilitoimistoon. Myös eräs yleisimpiä toimia, joita tilitoimistot tekevät yksityisille asiakkaille, on neuvonta tai avustaminen veroilmoitusten täytössä.