Tilitoimistotyöntekijät ovat tottuneet tekemään erilaisia laskelmia, jotka pohjautuvat joko yrityksen toteutuneisiin tapahtumiin ja tulokseen tai ennakoivat tulevaa. Näitä laskelmia voidaan käyttää pohjana erilaisten päätösten tekemiseen, kun mietitään yrityksen tulevaisuudennäkymiä. Lisäksi laskelmia tarvitaan raportointia varten. Viranomaiset tarvitsevat omat laskelmansa ja toisaalta yrityksen sijoittajat kaipaavat myös tiettyjä raportteja. Lisäinvestointien tekemiseen tarvitaan myös budjetteja sekä takaisinmaksulaskelmia.

Kassavirtalaskelma

Yksi tärkeimmistä raporteista, joita tilitoimisto laatii asiakkailleen, on tulos- ja taselaskelman ohella kassavirtalaskelma. Tämä laskelma kertoo yrityksen oikeasta ja todellisesta maksuvalmiudesta sekä siitä, miten paljon yrityksen on myytävä tuotteitaan tai palveluitaan, jotta juoksevat kulut saadaan katettua. Kassavirtalaskelma koostuu erilaisista osista. Ne kuvaavat yrityksen juoksevia tuloja ja menoja, investointeja sekä rahoitustoimintoja. Yhdessä ne kertovat yrityksen kokonaistoiminnasta ja erikseen ne kertovat siitä, miten yrityksen eri osa-alueilla menee.

Budjetit

Yrityksen kirjanpitäjä voi tehdä erilaisia budjetteja perustuen yrityksen tilinpitoon liittyviin tietoihin ja kirjauksiin. Budjettien avulla yrityksen on helppoa varautua tulevaan ja suunnitella erilaisia suurempia muutoksia sen toimintaan. Budjetilla tarkoitetaan arviota tulevaisuuden rahavirrasta. Tämä voi tarkoittaa joko tulo- tai menoarviota. Budjetti auttaa yritystä suunnittelemaan, mutta myös pysymään laaditussa linjassa, jotta hankintoja ei tule tehtyä yli varojen. Usein kuullaan puhuttavan yli- tai alijäämäisestä budjetista. Alijäämällä tarkoitetaan sitä, että budjetti ei ole toteutunut suunnitellusti, vaan kirjanpito osoittaa menojen olleen tuloja suurempia. Ylijäämäinen budjetti taas tarkoittaa sitä, että suunniteltujen kustannusten määrällä on pystytty hankkimaan enemmän tuloja, kuin alun perin suunniteltiin ja toiminta on voitollista.

Investoinnit

Tilitoimisto voi tuottaa erilaisia raportteja ja laskelmia, jotka auttavat yritystä suunnittelemaan suurempia investointeja. Erilaisten suurempien linjanvetojen tekeminen liiketoimintaan aiheuttaa usein myös muutoksia yrityksen toimintaan sekä organisaatioon ja henkilöstöön. Investointeihin kuluu yleensä suuria summia rahaa, joka yrityksen tulee saada ensin kerättyä kokoon voittoina tai hankkia rahoitusta etukäteen ja lyhentää sitten tulevasta tuloksesta. Tilitoimiston tekemät laskelmat voivat auttaa näiden päätösten tekemisessä.

Verosuunnittelu

Monelle yritykselle on apua tilitoimiston tarjoamasta tiedosta ja avusta verotuksen suhteen. Kirjanpitäjän on helppoa suunnitella ja ennakoida yrityksen taloudellista tilaa erilaisten raporttien pohjalta. Tähän tietoon pohjaten tilitoimisto voi neuvoa yritystä suunnittelemaan verotustaan ja auttaa välttämään tarpeettomia maksuja.