Tilitoimisto auttaa monia erilaisia yrityksiä tarjoamalla taloushallinnon ratkaisuja, joiden avulla yrityksen johdon on mahdollista keskittyä yritystoiminnan pyörittämiseen. Tilitoimiston kanssa tehtävä palvelusopimus voi sisältää useita erilaisia palveluita laskutuksesta palkkahallintoon, mutta haluttaessa tilitoimisto voi hoitaa pelkästään tilinpäätösten hoidon tai tarvittaessa tilintarkastuksen. Palvelut ovat siis yleensä täysin räätälöitävissä vastaamaan kunkin yrityksen tarpeita.

Kirjanpito

Kirjanpito on yksi tilitoimistojen peruspalveluista. Kirjanpidolla tarkoitetaan tapahtumien kirjaamista kirjanpito-ohjelmaan, jonka avulla voidaan tuottaa erilaisia raportteja yrityksen toiminnasta. Näitä tarvitaan niin viranomaisille lakisääteisesti toimitettavien ilmoitusten tekemiseen, mutta myös yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin tarpeisiin. Suomessa kaikki yritys- tai ammattitoimintaa harjoittavat ovat lain mukaan kirjanpitovelvollisia ja kirjanpito voidaan tehdä tapauskohtaisesti joko yksin- tai kaksinkertaisesti riippuen yrityksestä sekä sen koosta.

Osto- ja myyntireskontra

Tilitoimistojen palveluihin kuuluvat myös erilaisten rekistereiden ylläpidot. Näihin voivat kuulua yrityksen laskujen kirjaaminen reskontraan ja mahdollisesti myös laskujen maksaminen yrityksen tililtä ajallaan. Lisäksi tilitoimisto hoitaa usein myös yrityksen myyntilaskujen kirjaamisen rekisteriin, josta ne voidaan helposti siirtää kirjanpitoon. Toisinaan tilitoimisto hoitaa myös laskutuksen asiakkaan toimesta, jolloin myyntilaskut, sekä karhulaskut ja perintä ovat ulkoistettuna, mikä helpottaa yrityksen toimintaa.

Palkanlaskenta

Etenkin pienempien yritysten palkanlaskenta on myös usein ulkoistettuna tilitoimistolle, mikä vähentää entisestään yrityksen työmäärää ja helpottaa yrittäjän työtaakkaa. Jotkut isommat yritykset palkkaavat oman sisäisen palkanlaskijan, joka hoitaa osan toimista ja pitää yhteyttä tilitoimiston kanssa palkanlaskentaa koskevista asioista.

Analyysit ja viranomaisilmoitukset

Tilitoimisto on mainio kumppani yrityksen johdolle, sen apu vähentää työtaakkaa ja se huolehtii erinäisistä lakisääteisistä toimista yrityksen puolesta. Työnantajailmoitukset, kausiveroilmoitukset, sekä vuosittain tehtävät veroilmoitukset kulkevat yleensä tilitoimiston kautta veroviranomaiselle. Myös palkansaajien palkkailmoitukset vakuutusyhtiölle ja verotoimistoon tehdään yleensä tilitoimiston puolesta. Toimisto tuottaa myös erilaisia raportteja yrityksen, sekä sen sidosryhmien käyttöön.

Tilinpäätökset

Tilinpäätösten laatiminen on yleensä vaativa prosessi ja useinkaan pienten ja keskisuurten yritysten resurssit eivät riitä näiden tuottamiseen itse. Etenkin jos tilitoimiston palveluita käytetään muihin taloushallinnon toimiin, kannattaa tilinpäätösten laadinta jättää myös heidän tehtäväkseen. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta ja taseesta, mutta suuremmilta yrityksiltä vaaditaan näiden lisäksi liitteinä rahoituslaskelma sekä toimintakertomus.