Jokaisen yrityksen on pidettävä kirjanpitoa menoistaan ja tuloistaan joko itse, palkkaamalla toimeen työntekijän tai ulkoistamalla kirjanpitonsa tilitoimistolle. Kirjanpidon pitää olla ajantasaista, totuudenmukaista ja sen tulee antaa oikea kuva yrityksen toiminnasta. Se, miten kirjanpito tulee toteuttaa ja minkälaisia raportteja yrityksen toiminnasta tulee tehdä, riippuu toimialasta sekä yritystoiminnan laajuudesta. Tilikauden lopuksi jokaisen tulee kuitenkin laatia veroilmoitus, joka pohjautuu vuoden aikana tehtyihin kirjanpidon kirjauksiin. Kirjanpitäjäksi voi periaatteessa ryhtyä kuka tahansa, mutta tehtävien vastuullinen hoitaminen vaatii ammattitaitoa sekä alan opintoja, joita voi opiskella vaikka kauppakorkeakoulussa.

Täyttää lain vaatimukset

Kirjanpitolain mukaan jokaisen yrityksen sekä ammatinharjoittajan on pidettävä kirjanpitoa toimistaan. Kirjanpito tehdään aina tilikausittain, jonka päätteeksi yrityksen toimista tehdään veroilmoitus. Ammatinharjoittajan tilikautena pidetään aina kalenterivuotta ja muidenkin yritystoimijoiden normaali tilikausi on 12 kuukauden mittainen. Veroilmoituksen lisäksi yritysten tulee usein antaa viranomaisille muitakin ilmoituksia. ALV-rekisteriin kuuluvien tulee ilmoittaa kuukausittain maksettavan sekä vähennettävän ALV:n osuudet ja maksaa tilitettäväksi jäävä veromäärä. Lisäksi työntekijöistä tulee tehdä palkkailmoitukset vuosittain. Joidenkin alojen yritysten tulee tehdä muitakin ilmoituksia. Esimerkiksi ravintoloiden tulee ilmoittaa anniskelun määrät Valviraan puolivuosittain.

Antaa tietoa yritykselle sekä sidosryhmille

Kirjanpidon tehtävät ulottuvat kuitenkin lakisääteisiä ilmoituksia pidemmälle. Kirjanpitäjä voi tuottaa erilaisia raportteja yrityksen käyttöön, joiden avulla on helppoa tarkkailla tiettyjä toimintoja tai tehdä tulevaisuudensuunnitelmia. Esimerkiksi eri tuotesegmenttien tuottavuutta tai tuotannontekijöiden kustannuksia voidaan tarkkailla. Lisäksi sijoittajat haluavat tietää miten yrityksellä menee ja milloin osinkoja voi olla odotettavissa. Tilitoimisto voi laatia yritykselle myös välitilinpäätöksiä, joiden tarkoitus on tuottaa tietoa yrittäjälle itselleen siitä, miten vaikka vuoden ensimmäinen neljännes on lähtenyt käyntiin.

Kirjanpito muutoksessa

Osa tilitoimistoista toimii nykyään täysin digitaalisesti, mutta toiset tarjoavat edelleen hieman perinteisempiä palveluita ja ottavat vastaan kirjanpitoaineistoa paperisena. Digitaaliseen palveluun siirtyminen helpottaa hallitsemaan niin toimiston kuin asiakkaankin paperimäärää ja aineiston säilyttäminen helpottuu. Lisäksi lait, jotka säätelevät kirjanpito- ja raportointivelvollisuutta ovat jatkuvasti muutoksessa. Esimerkiksi pienten yritysten velvollisuuksia on vuosien saatossa vähennetty. Samalla yrittäjäksi ryhtymisen rimaa on madallettu ja lisää muutoksia esimerkiksi henkilöstön palkkaamiseen on varmasti vielä tulossa.