Tilitoimistojen palveluita käyttävät niin suuret kuin pienetkin yritykset. Yrityksen taloushallinnon voi ulkoistaa kokonaan tilitoimistolle tai käyttää heidän palveluitaan vain tietyllä osa-alueella. Lisäksi tilitoimistot avustavat usein vasta yritystoimintaa harkitsevia ja laativat yhteistyönä liiketoimintasuunnitelmia ja muita tarvittavia raportteja. Tilitoimiston puoleen voi kääntyä myös muissa talouteen ja verotukseen liittyvissä asioissa, vaikka ei yrittäjä olisikaan.

Tällä sivustolla kerromme minkälaisia palveluita tilitoimistot tarjoavat ja kenelle heidän palvelunsa on suunnattu. Voit lukea myös kirjanpidon merkityksestä ja tavoitteista yleensä sekä tilintarkastuksesta ja siitä, minkälaisten yritysten toiminta tulee lakisääteisesti tarkastaa. Kerromme myös palkkahallinnosta, lakisääteisestä raportoinnista viranomaisille sekä erilaisista laskelmista, joita tilitoimistot tuottavat. Tutustu myös siihen, miten tilitoimisto voi auttaa asiakasyritystä kasvamaan ja suunnittelemaan tulevaisuuden investointeja.

Palveluita jokaiselle

Monet yritykset tarvitsevat tilitoimiston kumppanikseen hoitamaan ensisijaisesti kuukausittain tai vuosittain tapahtuvia lakisääteisiä raportointeja varten. Yrittäjä haluaa ehkä keskittyä itse omaan osaamiseensa ja antaa ulkopuolisen tahon hoitaa itselleen vieraampi byrokratia. Tilitoimisto voi hoitaa oikeastaan koko yrityksen talouspuolen aina laskutuksesta palkanlaskentaan sekä tilinpäätöksiin ja vuosi-ilmoituksiin. Monen tilitoimiston ydinosaamista onkin juuri tavallisten pienten yritysten kirjanpidon hoitaminen. Jotkut toimistot taas keskittyvät enemmän erityisalojen osaamiseen ja auttavat näitä yrityksiä menestymään tai ovat suuntautuneet suurten yritysten konsultointiin talousasioissa.

Luottamus on tärkeää

Jotta yrityksen ja tilitoimiston henkilöstön välinen yhteistyö toimisi saumattomasti, tulee osapuolten välillä vallita luottamus. Yrittäjän tulee voida luottaa tilitoimiston palveluihin, että ilmoitukset tehdään ajallaan ja sillä hinnalla mistä on sovittu. Tilitoimiston tulisi myös antaa yritykselle neuvoja kirjauksiin ja raportteihin perustuen, varsinkin jos yrittäjällä itsellään ei ole kovin vahvaa taloushallinnon tuntemusta. Toisaalta tilitoimisto odottaa asiakkaalta rehellisyyttä, aikatauluissa pysymistä esimerkiksi kirjanpitoaineiston toimittamisen suhteen sekä tietysti laskujen suorittamista ajallaan.